Richard van Hooijdonk
De toekomstwereld van Richard van Hooijdonk – trendwatcher, futurist en keynotespreker

Internationaal keynotespreker, trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst waarin leven, werken en ondernemen totaal anders zijn dan wat we nu kennen. Meer dan 550.000 mensen wereldwijd hebben de inspiratiesessies van van Hooijdonk inmiddels bijgewoond en ook wordt hij vanwege zijn expertise veel gevraagd voor radio- en televisieprogramma’s.

Het belangrijke werk van een trendwatcher en futurist

Een futurist kijkt naar trends en ontwikkelingen in de markt en baseert zijn voorspellingen hierop. Dit betreft over het algemeen belangrijke ontwikkelingen die grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Voorbeelden zijn onder andere robots in de bouw die het werk van menselijke bouwvakkers overnemen of nanobots – minuscule robotjes die kanker vanuit het lichaam zelf kunnen bestrijden. De voorspellingen van een futurist kunnen betrekking hebben op mensen maar ook op bedrijven, instellingen en organisaties. Omdat technologische vooruitgang te maken heeft met trends en veranderingen en je trends niet los kunt zien van de toekomst, is een futurist over het algemeen ook een trendwatcher.

Als trendwatcher en futurist kijkt Richard van Hooijdonk ook vaak naar het verleden en het heden om een zo compleet mogelijk beeld te vormen. Hij zorgt ervoor dat bedrijven aandacht schenken aan duurzame trends die invloed hebben op de toekomst, op onze houding en hoe deze onze collectieve geest veranderen. Hij laat gewaagde maar plausibele manieren zien waarop technologie ons leven in de toekomst zou kunnen veranderen. Deze voorspellingen zijn niet alleen relevant voor bedrijven, maar voor de samenleving in zijn geheel. Wereldwijde ngo’s, autofabrikanten, openbare instellingen, technische bedrijven en vele andere organisaties vertrouwen op experts als van Hooijdonk voor inzichten in en analyses van de toekomst die ons te wachten staat.

Research en voorspellingen; hoe komt een futurist aan zijn informatie?

Als trendwatcher en futurist is het van belang dat van Hooijdonk zijn inspiratiesessies baseert op de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van technologie en de toekomst. Hiermee helpt hij bedrijven in de toekomst te kijken om een strategie te ontwikkelen. Van Hooijdonk wordt geassisteerd door een 15-tal research-specialisten. Met dit team onderzoekt hij dagelijks de laatste trends op het gebied van (onder andere) robotica, het Internet of Things, zelfrijdende systemen, virtual & augmented reality, bio-, nano- en neurotech, en 3D&4D printtechnologie. Het team monitort en bestudeert de ‘mogelijke toekomst’ voortdurend. De ‘mogelijke toekomst’, omdat deze er elke dag anders uitziet; omdat de toekomst nog niet bestaat.

Onderzoek doen bestaat in dit geval uit het tijdig detecteren van en vervolgens reageren en anticiperen op trends en ontwikkelingen in de wereld. Dit wordt ook wel strategic foresight genoemd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van methoden als interactive forecasting, scenario-ontwikkeling, simulatiemodellen, het toetsen van hypothesen, marktonderzoek en natuurlijk big data-analytics. Van Hooijdonk vertaalt de onderzoeksresultaten van zijn team vervolgens in inspiratiesessies en instructiemateriaal voor bedrijven en instellingen.

Inspiratiesessies, artikelen en whitepapers

Nieuwe trends en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op het bestaansrecht van organisaties. Op tijd schakelen is belangrijker dan ooit. De kennis die hiervoor nodig is levert van Hooijdonk samen met zijn team. Zijn inspirerende keynotes helpen zakelijke leiders bijvoorbeeld bij het identificeren van de marktkrachten die de meeste invloed zullen hebben op hun bedrijf.De onderzoeksresultaten worden niet alleen verwerkt in inspiratiesessies, maar worden ook gebruikt voor zijn populaire artikelen, e-books en whitepapers. Van Hooijdonk is gespecialiseerd in sectoren als de landbouw, de gezondheidszorg, HRM, de bouw, logistics, finance en de overheid. Inmiddels heeft hij vele bedrijven, organisaties en instellingen mogen adviseren. Enkele daarvan zijn Atos, de Koninklijke luchtmacht, Heineken, Interpol, de Europese Commissie, de belastingdienst en Deloitte.

Richard van Hooijdonk

De rol van de futurist post-corona

Nu landen overal ter wereld weer langzaam opengaan en we onze samenleving met inbegrip van maatregelen als social distancing opnieuw vorm moeten geven, kunnen trendwatchers en futuristen als van Hooijdonk adviseren hoe we zaken post-corona anders moeten en kunnen aanpakken, dat er alternatieven mogelijk zijn. “In deze tijd van grote veranderingen zijn we geneigd vast te houden aan zekerheid en willen we het liefst ‘terug naar normaal’. Maar het is nu juist belangrijk om de verandering samen in gang te zetten en vooruit te kijken. Als we allemaal met een open mind naar de toekomst kijken – zoals trendwatchers en futuristen dat doen – gaan we een betere wereld tegemoet”, aldus van Hooijdonk.

Heb je interesse in een lezing voor een bijeenkomst of wil je daarover meer informatie?

Leg dan contact met Richard van Hooijdonk