Trendwatcher Richard van Hooijdonk

Trendwatcher

Trendwatcher

Een trendwatcher kan door verschillende organisaties ingehuurd worden, zoals energiebedrijven, bedrijven in de maakindustrie, het leger of de overheid. Hij observeert en onderzoekt sociale, economische, ecologische, politieke en technologische ontwikkelingen. Aan de hand daarvan bepaalt hij welke gevolgen deze voor de toekomst van een organisatie kunnen hebben. Een trendwatcher ziet trends vanaf het moment dat hun ontwikkeling begint en bepaalt aan de hand van onderzoek of deze trends ‘staying power’ hebben. Vervolgens voorspelt hij welke impact deze trends mogelijk hebben op de toekomst van een organisatie en biedt bruikbare inzichten, stelt nieuwe strategieën voor of geeft advies rondom innovatiemogelijkheden.

Scenarioplanning

Als trendwatcher houdt Richard van Hooijdonk zich in feite bezig met scenarioplanning. Hij vertelt soms fictieve en provocerende maar voornamelijk plausibele verhalen over de toekomst. Deze verhalen zijn overigens wel gebaseerd op trends die voor de toekomst van zowel de private als de publieke sector relevant kunnen zijn. Wat een trendwatcher onder een trend verstaat en hoe ver hij vooruitkijkt kan nogal uiteenlopen. Sommige trendwatchers kijken een aantal seizoenen of een jaar vooruit en anderen wagen zich zelfs tientallen jaren vooruit. Een trendwatcher kan een trend omschrijven als een ‘aanstaande mentaliteitsverandering’, een ‘transitie in het collectieve denken’ of ‘een specifieke structuur in signalen’.

Technologische intelligentie

Kijkend naar de toekomst realiseert Richard van Hooijdonk zich dat er enorm veel te gebeuren staat. Hij gelooft in het menselijk potentieel. Zijn vertrouwen in de toekomst is inspirerend te noemen. Wereldwijd zijn startups, wetenschappers en innovatieve bedrijven druk in de weer om stukjes van deze nieuwe wereld te bouwen. Kunstmatige intelligentie gaat een steeds prominentere rol spelen, maar zorgt tegelijkertijd voor allerlei uitdagingen en ethische vraagstukken.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toenemende gebruik van deepfakes. Robots gaan veel mensen op de werkvloer overbodig maken en ook digitale criminaliteit ontwikkelt zich razendsnel. Gelukkig zijn er ook allerlei nieuwe technologieën die positieve bijdragen leveren. Technologieën die er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze gezondheidszorg steeds efficiënter wordt en mensen steeds langer, comfortabeler en gezonder leven. Denk daarbij aan hersenchips die bionische protheses aansturen of nanorobots die ziekten van binnenuit heel precies kunnen bestrijden.

Trendwatcher

De technologische ontwikkelingen vinden in alle sectoren plaats – van de agrarische sector tot transport en logistiek en van het onderwijs tot de bouw. Iedere sector kent zijn eigen disrupties en complexe ontwikkelingen. Richard van Hooijdonk zegt: “De wereld verandert snel en als je niet op de hoogte bent van nieuwe trends en wat deze betekenen voor de toekomst van je bedrijf, is de kans groot dat je de verkeerde kant op gaat of het nakijken hebt.” Samen met zijn team onderzoekt en analyseert Van Hooijdonk al deze ontwikkelingen, ontdoet ze van desinformatie en maakt ze begrijpelijk voor zijn cliënten.

De feedback die Van Hooijdonk van bedrijven ontvangt is zeer positief. Zelfs jaren later constateert hij dat de kennis die zijn cliënten tijdens de keynotes of workshops hebben opgedaan nog altijd in de organisaties is terug te zien. Dat trendwatchers waardevol zijn is duidelijk. Door te anticiperen op belangrijke trends kunnen ze organisaties helpen zich op tijd aan te passen. Op die manier kunnen ze autoriteit opbouwen in een markt die steeds concurrerender wordt. Ook hebben ze een grotere overlevingskans.